MIKROSZKÓPOS VIZSGÁLATOK

Karl Ceiss- CL 1500 Eco

SZTEREOMIKROSZKÓP

Felületkutatás

A multispektrumú fotográfián kívül makrofelvételeket is készítünk sztereómikroszkópra szerelt kamerával, így álló és mozgóképpel is megörökíthető a műtárgy felületének ellenőrzése és vizsgálata.
A mikroszkóp alatt levégzett vizsgálatok fő célja, hogy ellenőrizzük a felület keménységét, a repedéshálót, vagy a művön lévő szignót. E vizsgálat segítségével könnyen azonosítható az esetleges mesterséges öregítés, az utólagos szignálás vagy akár egy alsóbb képréteg megléte.

Hamis szigno

A szignó utólagosságát az is bizonyítja, hogy az eredetei repedéshálóba az aláírás festéke belefolyt. A festmény hitelessége abban az esetben feltételezhető első lépésben, ha a szignó együtt repedt a festékréteggel. A repedésháló egy átlagos, olajfestékkel készült mű esetében 40 év alatt alakul ki.

A repedésháló

A festmény természetes tulajdonsága, hogy bizonyos idő elteltével festékrétege megrepedezik, mivel festékréteg oxidáció során szárad. Az egységes repedésháló (repedések mélysége, a háló sűrűsége, stb.) azt mutatja meg, hogy utólagosan át lett-e átfestve, lett-e restaurálva a mű. Ha a repedésháló mindenhol egységes, akkor a festmény minden része egy időben készült. A repedésháló tulajdonsága a datálásban is segítséget nyújt, de leginkább a szignó és a mű egyidejűségének megállapításához nélkülözhetetlen annak alapos vizsgálata.

Mintavétel

A labor munkatársai sztereomikroszkóp nagyításának segítségével tudnak apró, szabad szemmel alig látható méretű mintát venni a festmény festékrétegéből vagy annak alapozásából, melyek kutatómikrószkóp alatt kerülnek kielemzésre. Kétféle mintavételről beszélünk, az egyik mintavétel során a mű keresztmetszetét vizsgáljuk, a szemcsemintavételel pedig a felhasznált pigmentek méretét, alakját és terülését elemezzük

Carl Zeiss Axioscope (PLM)

KUTATÓMIKROSZKÓP (PLM)

Pigmentszemcsék kutatása

A kutatómikroszkóp a festmény színeit alkotó pigmenteket vizsgálja, hogy azok mérete, összetétele, formája alapján beazonosíthatóvá váljon a kép kora az elvégzett roncsolásmentes vizsgálat eredményeit kontrollálva. Normál, átmenő és ráeső polár felvételeket készítünk adott pontokból vett mintákról 1000x – 2500x nagyítással. A mintavételi helyeket az elvégzett XRF mérések alapján választjuk ki. A mintavétel során a festmény felületéből pár szem pigmentet emelünk ki, melyeket tárgylemezre helyezünk kanadabalzsamos beágyazással. A pigmentek azonosítása kiemelten fontos egy műtárgy korának meghatározása esetében, hiszen olyan datáló festékek, mint például a poroszkék (1720 körül), titánfehér (1924 körül), cölinkék (1860 körül) megerősíti vagy kizárhatja a mű feltételezz alkotóját.

Normál fotó átmenő megvilágításban pigmentszemcsékről  (1000x nagyítás)

A pigmentszemcsék méretéből, terüléséből, viselkedéséből sok datálást segítő következtetést lehet levonni.

Polarizált pigmentszemcsék
(1000x nagyítás)

Láthatóvá tehető polarizált fényben a szemcsék egyes formai és optikai jellemzői.

Pigmentszemcsék ráeső megvilágításban
(1000x nagyítás)

Ráeső megvilágításban a szemcse sziluettje vizsgálható.

Keresztmetszetcsiszolatok elemzése

Legtöbb esetben az átfestett képek rétegeinek elemzése során alkalmazzuk a kereszmetszetmintavételt, mely eljárás során a műtárgy teljes metszetét elemezzük az alapozástól a felső zárófirniszig. A rétegek között található lakkozás, vagy az egyéni anyaghasználat azonosítása igen sok új információval szolgálhat a festményről, valamint segít abban is, hogy a vizsgált vásznon röntgennel megtalált előző festmény, rajz fekete-fehérben kimutatható képe színeiben is rekonstruálhatóvá váljon.

Keresztmetszet normál, ráeső megvilágításban (100-200-400x)

A keresztmetszetmintavétel során a festmény felületéből kb 1×0,5 mm-es területet emelünk ki, majd preparálás után elemzünk. Ezzel nemcsak az alkotás alapozása, hanem az egymáson elhelyezkedő, színes festékrétegek, valamint a lakkrétegek is jól láthatóak

Keresztmetszet kék fényű
megvilágításban

UV közeli kék fény hatására bizonyos szerves anyagok már reagálnak a gerjesztésre, így ez a 400 nm körüli , kék fényű megvilágítás előzetes szűrést biztosít az anyagok vizsgálatánál, elemzésénél.képest jóval később.

Keresztmetszet UV lumineszcens megvilágításban

UV megvilágítással gerjesztjük a mintákban lévő szemcséket és anyagokat, így jól láthatóak a szerves komponensek, mint az öreg, oxidálódott lakkréteg, vagy a különös színben lumineszkáló szervetlen pigmentek